top of page

20 lat 

DOŚWIADCZENIA

Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego jest rzecznikiem środowiska biznesu hotelowego i gastronomicznego w kontaktach z administracją państwową na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym oraz na szczeblu Unii Europejskiej.

IGHP prowadzi działalność edukacyjną od 2017 roku. W tym czasie przeszkoliła ponad 1500 hotelarzy.

bottom of page