top of page

 Zyskowna gastronomia hotelowa, kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) - cele czy drogowskazy?

Jak rozumieć i interpretować w hotelowej gastronomii kluczowe wskaźniki efektywności, szczególnie w sytuacji gwałtownie rosnących kosztów? Jak efektywnie wykorzystać i analizować dostępne dane? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań związanych ze skutecznym zarządzaniem gastronomią poznają uczestnicy nowego szkolenia IGHP pt. „Zyskowna gastronomia hotelowa, kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) - cele czy drogowskazy?"

Jak rozumieć i interpretować w hotelowej gastronomii kluczowe wskaźniki efektywności, szczególnie w sytuacji gwałtownie rosnących kosztów? Jak efektywnie wykorzystać i analizować dostępne dane? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań związanych ze skutecznym zarządzaniem gastronomią poznają uczestnicy nowego szkolenia IGHP pt. „Zyskowna gastronomia hotelowa, kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) - cele czy drogowskazy?"
 
Kompendium wiedzy pozwalające skutecznie monitorować zyskowność gastronomii – tak można w skrócie określić nową propozycję szkoleniową IGHP dla hotelarzy. W trakcie 1-dniowego spotkania ekspert Wojciech Fronczak zainspiruje i ukierunkuje uczestników do podejmowania regularnych działań w zakresie korzystania z dostępnych danych i ich właściwego analizowania. Uczestnicy poszerzą i uporządkują swoją dotychczasową wiedzę w zakresie korzystania z prostych narzędzi opartych głównie o MS EXCEL pomagających prezentować informacje operacyjne do dalszych analiz i podejmowania decyzji zarządczych w gastronomii hotelowej.

Dlaczego warto wybrać szkolenie IGHP?

Oprócz teorii związanej z wykorzystaniem kluczowych wskaźników efektywności (KPI) w gastronomii mocną stroną szkolenia są praktyczne wskazówki i aktywna wymiana doświadczeń. Uczestnicy dowiedzą się, jak skutecznie poradzić sobie w dzisiejszym świecie gwałtownie spadającej zyskowności podejmując właściwie decyzje zarządcze w oparciu o dostępne dane. Poznają konstrukcję budżetu operacyjnego gastronomii w ujęciu USALI, znaczenie definicji gastronomicznych, pojęcia "food cost", "beverage cost", "cost of sales", "średni rachunek" (żywność, napoje, kombinowany), "produktywność" w ujęciach kosztu pracy na gościa i procent kosztów pracy do sprzedaży oraz usłyszą, jak nim skutecznie zarządzać. Ekspert wspólnie z uczestnikami szkolenia przeanalizuje, które KPI i kiedy należy w codziennej działalności hotelu traktować jako cele lub drogowskazy.

Dla kogo:
- szkolenie kierowane do kierowników gastronomii i kierowników operacyjnych (lub pracowników aspirujących do tych stanowisk),
- właścicieli i dyrektorów hoteli,
- szefów kuchni, 
- osób zarządzających a nieposiadających dużego doświadczenia w prowadzeniu lub nadzorowaniu "uporządkowanej" gastronomii.

Zakres szkolenia:

Zarządzanie i controlling
A. Planowanie i budżetowanie 
a. Konstrukcja budżetu operacyjnego gastronomii w ujęciu USALI
B. Analizy finansowe i statystyki
a. Znaczenie definicji gastronomicznych
b. Miesięczny P&L gastronomii
c. Zasada Pareto 
d. Menu Engineering
C. Kluczowe wskaźniki operacyjne w gastronomii (KPI)
a. Bieżące i okresowe dane dotyczące zrealizowanej sprzedaży
b. Tworzenie cen, receptury i marże, czyli do banku nosimy złotówki a nie %
D. Wymagania formalne, procedury i standardy controllingu w obiekcie

Kluczowi partnerzy
A. Wybór i długoterminowa współpraca z dostawcami produktów i usług

Gospodarka magazynowa
A. Rola kontrolera kosztów gastronomii / receivera
B. Przyjęcie towaru 
C. FIFO 
D. Stany magazynowe 
E. Reklamacje u dostawców i dokumentacja
F. Reklamacje Gości i straty bieżące
G. Inwentaryzacje i odpowiedzialność

Systemy motywacyjne dla personelu gastronomii
A. Powiązane z redukcją/optymalizacją wybranych kosztów lub wzrostem zyskowności 
B. Powiązane ze sprzedażą
C. Powiązane z jakością / ocenami Gości
D. Programy sprzedażowe dostawców
E. Dla poszczególnych zespołów - benefity i zagrożenia (jak uniknąć sytuacji dziel i rządź) 

Nasz trener:

Wojciech FronczakEkspert branży HORECA z ponad 30-letnim doświadczeniem, głównie w międzynarodowych sieciach hotelarskich i obiektach pięciogwiazdkowych. W latach 2017-2020 dyrektor generalny Hilton Garden Inn w Rzeszowie. Od roku 2021 współpracownik Consulting Plus Hospitality. W latach 2014-2015 członek Zespołu Ekspertów Hotelarstwa i Gastronomii przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie opracowującego projekt Sektorowej Ramy Kwalifikacji w Turystyce. Od 2016 do stycznia 2022 członek Rady ds. Kompetencji Sektora Turystyki, przewodniczący Zespołu Gastronomii, od 2018 do września 2021 dyrektor regionalny Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego, woj. podkarpackie. Uczestnik wielu szkoleń zawodowych organizowanych przez Management Centre Europe i Cornell University; Six Sigma Green Belt. Specjalizuje się w restrukturyzacji i optymalizacji operacji hotelowych i gastronomicznych oraz w planowaniu, przygotowaniu i otwarciach nowych obiektów. Buduje i rozwija zespoły operacyjne, tworzy procedury i monitoruje ich efektywność ze szczególnym uwzględnieniem zasad rachunkowości zarządczej USALI. Prowadzi audyty operacyjne, analizy efektywności, doradztwo branżowe i konsultacje dla inwestorów.

bottom of page