Skuteczne zarządzanie zespołem w hotelu.

Wyzwania i najlepsze

praktyki w branży

Większość hotelarzy odczuwa dzisiaj liczne problemy z pracownikami. By temu zaradzić i pokazać hotelarzom sprawdzone rozwiązania HR (human resources) zaprojektowane specjalnie dla branży hotelarskiej, IGHP rozpoczyna nowy cykl szkoleń pt. „Skuteczne zarządzanie zespołem w hotelu. Wyzwania i najlepsze praktyki w branży”.

Aktualnie nie prowadzimy tego szkolenia

W trakcie szkolenia będzie można poznać rozwiązania i dobre praktyki, dzięki którym pracownicy mogą odzyskać motywację, a fluktuacja w hotelu stopniowo się zmniejszy. W programie szkolenia znajdują się zagadnienia związane z obiektywną oceną pracy, optymalizacją struktury organizacyjnej w hotelu, wynagrodzenia czy wdrożenia w hotelu profesjonalnych procedur HR. Na szkolenie zapraszamy wszystkich, którzy mają doświadczenie w pracy w zarządzaniu pracownikami i chcą się doskonalić w obszarach wykorzystania profesjonalnych narzędzi HR.

Dlaczego warto wybrać szkolenie IGHP?

Zgłoś się na szkolenie IGHP! Poznasz rozwiązania w dziedzinie zarządzania pracownikami, które sprawdziły się w hotelarstwie nie tylko w Polsce, ale również na całym świecie. Zaplanuj profesjonalne procesy HR, by zwiększyć zaangażowanie pracowników oraz poprawić ich motywację! Nasz ekspert przekaże sprawdzone rozwiązania dotyczące budowania pozytywnych relacji z zespołem w hotelu.

Dla kogo:

- właścicieli hoteli
- dyrektorów hoteli
- menedżerów hotelowych

Zakres szkolenia:

Procesy zarządzania ludźmi zwiększające zaangażowanie pracowników:

a)       Efektywna struktura organizacyjna w hotelu

b)      Rola kierowników działów w zarządzaniu ludźmi

 

Jak zarządzać motywacją pracowników:

a)       Źródła spadku motywacji pracowników według badań psychologicznych,

b)      Płacowe metody motywacji pracowników,

c)       Pozapłacowe metody motywacji,

d)      Racjonalizacja kosztów motywowania.

 

Obiektywna ocena pracy – cele i kryteria pracy a budowanie zgranego zespołu.

a)       Ocena pracowników - fakty i mity

b)      Dobrze zaplanowany proces informacji zwrotnej

c)       Informacja zwrotna a jej wpływ na poziom motywacji pracowników

Nasz trener:

Urszula Kołtko - socjolog, menadżer i konsultant z ponad 20-letnim doświadczeniem w zarządzaniu ludźmi, w tym w prowadzeniu projektów rekrutacyjnych oraz programów rozwoju kompetencji pracowniczych. Od 2002 roku współpracuje z klientami branży hotelowej, realizując dla nich projekty doradcze, szkoleniowe oraz rekrutacyjne (w tym procesy rekrutacyjne podczas preopeningu hoteli). Autorka artykułów publikowanych w branżowych pismach hotelarskich. Obecnie partner firmy MUMOTIVE Group, wspierającej procesy zmian i restrukturyzacji, m.in. w sektorze retail oraz hospitality.