top of page

Analiza efektywności funkcjonowania hotelu i budżetowanie

IGHP zaprasza na praktyczne warsztaty rozszerzające wiedzę zdobytą podczas cyklu „Podstawy zarządzania kosztami hotelu”. Uczestnicy rozwiną umiejętności w zakresie analizy z wykorzystaniem standardu USALI i dowiedzą się, jak przygotować się do zarządzania opartego na rzeczywistych danych.

Aktualnie nie prowadzimy tego szkolenia

 

Dlaczego warto wybrać szkolenie IGHP?

Podczas zajęć uczestnicy nauczą się:

  • określania racjonalnego poziomu kosztów operacyjnych w obiekcie hotelowym 

  • definiować koszty zmienne i stałe, a także monitorować oraz optymalizować te koszty w czasie

  • jaki wpływ na ostateczny kształt budżetu i wynik działalności mają uwarunkowania rynkowe oraz te wynikające ze stopy zwrotu z inwestycji 

  • jak czytać standard USALI

  • jak wykonać ocenę efektywności operacyjnej hotelu i jego poszczególnych departamentów.

 

Dla kogo:

Warsztaty są kierowane do managerów i właścicieli obiektów hotelowych, którzy pragną rozwinąć swoje kompetencje w obszarze analizy finansowej w oparciu o standard USALI. W sytuacji, kiedy nadchodzącym wyzwaniem dla hotelarzy staje się presja kosztów, oparcie zarządzania na dowodach, a nie wyłącznie na intuicji, staje się niezbędne. Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się, jak przygotować się do zarządzania opartego na rzeczywistych danych. Na szkolenie należy zabrać laptop. 

Zakres szkolenia:

  • wprowadzenie do standardu USALI 

  • przygotowanie Sprawozdania Operacyjnego wg standardu USALI na podstawie „obrotówki” księgowej

  • analiza wyników hotelu i jego efektywności operacyjnej w oparciu o wskaźniki USALI

  • zespołowe przygotowanie budżetu operacyjnego hotelu w oparciu o uwarunkowania rynkowe oraz stopę zwrotu z inwestycji.

 

Uczestnicy warsztatów będą pracowali w grupach reprezentujących różne departamenty hotelowe. Każda grupa otrzyma do rozwiązania case study. Warunkiem efektywnego uczestnictwa w warsztatach jest posiadanie na zajęciach laptopa - przynajmniej jednego urządzenia na dwóch uczestników. Nie jest wymagane instalowanie specjalistycznego oprogramowania. Podczas warsztatów komputery będą łączyły się z serwerem aplikacji szkoleniowej USALI AFT przez pulpit zdalny. Trenerzy prowadzący szkolenie będą służyli pomocą techniczną i merytoryczną na każdym etapie warsztatów.     

 

Nasi trenerzy:

Szkolenie poprowadzą na zmianę Cezary Sarnecki oraz Jarosław Podniesiński.

Cezary Sarnecki - partner w SECCO Hospitality Financial Management, wieloletni trener w różnych organizacjach szkoleniowych. Cezary Sarnecki jest związany z branżą hotelarską od ponad 13 lat. W czasie swojej pracy zawodowej pełnił m.in. stanowisko głównego księgowego i dyrektora finansowego w Hotelu Courtyard by Marriott oraz w Spółce Zarządzającej Port-Hotel, a także dyrektora generalnego i dyrektora finansowego w grupie Hotele DeSilva. Jest również Certyfikowanym Głównym Księgowym i członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, trenerem i konsultantem ds. USALI w renomowanej austriackiej firmie consultingowej Gransier & Associates.

Jarosław Podniesiński - partner w SECCO Hospitality Financial Management, trener oraz konsultant ds. USALI w renomowanej austriackiej firmie consultingowej Gransier & Associates. Z branżą hotelarską związany od ponad 20 lat. W trakcie kariery zawodowej odpowiadał między innymi za kształtowanie polityki finansowo-księgowej w polskich i międzynarodowych sieciach hotelowych, przygotowywał procedury przed otwarciem obiektów hotelowych, wprowadzał procedury controllingu, a także pełnił stanowiska kontrolera finansowego, głównego księgowego oraz dyrektora finansowego. Posiada licencję Ministerstwa Finansów uprawniającą do usługowego prowadzenia biura rachunkowego.

 

bottom of page